header-image

Verenigingspagina's

Lunch hour

Wat is SNT lunchuur? SNT organiseert elke woensdag een lunchuurtje voor actieve leden, geïnteresseerde leden, maar ook mensen die het simpelweg leuk vinden om langs te komen of wat vragen hebben. …

Algemene Ledenvergadering

MEDEDELING De ALV gepland voor donderdag 19 maart 2020 is afgelast om de maatregelen te volgen die de overheid en universiteit hebben genomen tegen het coronavirus (COVID-19). Uitnodiging Best …

Strategisch Plan

Het bestuur van SNT is bezig met een nieuw strategisch plan. Zodra die klaar is, word deze hier geplubliseerd. De vorige versie is hieronder te vinden: Inleiding Het strategisch plan geeft een …

HR

Overeenkomstig de statuten van SNT is er een Huishoudelijk Reglement waarin een aantal dingen geregeld worden. Het huidige HR zoals hieronder weergegeven is aangenomen per ALV in mei 2008. Leden …

Statuten

De digitale versie van de statuten kunnen hier gevonden worden. De laaste verandering van de statuten waren tijdens de algemene leden vergadering op 19 november 2012. The voorgestelde veranderen…

Over

De vereniging Studenten Net Twente behartigt en vertegenwoordigt de belangen van haar leden op het gebied van netwerkfaciliteiten zoals deze worden aangeboden door de dienst LISA (Universiteit …