header-image

Verenigingspagina's

Bestuur

Het 59e bestuur van Studenten Net Twente is als volgt geconstitueerd: Hoofd: Sander Teune Secretaris: Ken Yeh Penningmeester: Luc Hartmans Algemeen lid: Luc Haaijer Het bestuur kan worden gecontacteerd door te mailen naar bestuur@snt.utwente.nl.

Lunchuur

Wat is SNT het lunchuur? SNT organiseert elke woensdag een lunchuurtje voor actieve leden, geïnteresseerde leden, maar ook mensen die het simpelweg leuk vinden om langs te komen of wat vragen hebben. Je kunt dan ook gratis lunch krijgen en gezellig mee-eten in onze verenigingsru…

Algemene Ledenvergadering

De ALV is succesvol verlopen Voor alle SNT leden: De ALV is succesvol verlopen met het chargeren van een nieuwe bestuur. Documenten van de laatste meeting kan je hieronder vinden. Stukken Alle stukken Agenda Notulen 06-03-2023 Beleidsevaluatie Beleidsplan Stukken archief 2023 20…

Strategisch plan

Het bestuur van SNT is bezig met een nieuw strategisch plan. Zodra die klaar is, word deze hier geplubliseerd. De vorige versie is hieronder te vinden: Inleiding Het strategisch plan geeft een aantal focuspunten waar de vereniging zich op kan toeleggen en op welke punten de vere…

HR

Overeenkomstig de statuten van SNT is er een Huishoudelijk Reglement waarin een aantal dingen geregeld worden. Het huidige HR zoals hieronder weergegeven is aangenomen per ALV in mei 2008. Leden en begunstigers Leden dienen aan tenminste een van de de volgende criteria te voldoe…

Statuten

De digitale versie van de statuten kunnen hier gevonden worden. De laaste verandering van de statuten waren tijdens de algemene leden vergadering op 19 november 2012. The voorgestelde veranderening kunnen hier gevonden geworden (voorstel 1, voorstel 2).