header-image

Commissies

AxieCom

De AxieCom bedenkt en regelt de maandelijkse uitjes voor de actieve SNT-leden. Dit zijn bijvoorbeel…

CCC

De contracten controle commissie (CCC) van SNT ondersteunt de secretaris in zijn of haar dagelijkse…

FTPCom

De FTPCom zorgt voor het bijhouden van de inhoud van de FTP-server. De commissie selecteert de soft…

GamesCom

De GamesCom beheert gameservers voor een aantal flink uiteenlopende spellen. Door hun werk blijven…

Hornet

De Hornet commissie zorgt ervoor dat Hornet blijft draaien en werkt eraan om Hornet nóg beter te ma…

KCC

De kas controle commissie (KCC) van SNT ondersteunt de penningmeester in zijn of haar dagelijkse ta…

Lustrumcommissie

De lustrumcommissie organiseert het Lustrum (vijfjarig bestaan) elke vijf jaar. Contact: lustrum@sn…

PRCom

De PRCom van SNT zorgt -vanzelfsprekend- voor de PR vanuit SNT. De PRCommers kun je tegenkomen tijd…

RVA

De Raad van Advies geef het bestuur gevraagd en ongevraagd advies wanneer daarom gevraagd wordt of…

Senaat

Deze mensen behoorden eens tot de besturende SNTers of heel actieve SNTers. Ze kunnen nog steeds di…

SysCom

De SysCom verzorgt het technisch beheer van alle systemen van SNT (werkplekken en servers), en is…

WebCom

De WebCom zorgt er voor dat de website van SNT niet ontploft. Contact: webcom@snt.utwente.nl