header-image

Commissies

AxieCom

De AxieCom bedenkt en regelt de maandelijkse uitjes voor de actieve SNT-leden. Dit zijn bijvoorbeel…

Bestuur

Het bestuur staat aan het roer van SNT, op het moment zijn de functies als volgt verdeeld: …

CCC

De contracten controle commissie (CCC) van SNT ondersteunt de secretaris in zijn of haar dagelijkse …

ColoCom

De ColoCom of Colocatie Commissie is een commissie die tot 2019 deel uitmaakte van de SysCom. De …

FTP Commissie

De FTPCom zorgt voor het bijhouden van de inhoud van de FTP-server. De commissie selecteert de …

GamesCom

De GamesCom beheert gameservers voor een aantal flink uiteenlopende spellen. Door hun werk blijven …

Hornet

De Hornet commissie zorgt ervoor dat Hornet blijft draaien en werkt eraan om Hornet nóg beter te …

KCC

De kas controle commissie (KCC) van SNT ondersteunt de penningmeester in zijn of haar dagelijkse …

Lustrum Commissie

De lustrum commissie organiseert het Lustrum (vijfjarig bestaan) elke vijf jaar. Contact: …

PRCom

De PRCom van SNT zorgt -vanzelfsprekend- voor de PR vanuit SNT. De PRCommers kun je tegenkomen …

RVA

De Raad van Advies geef het bestuur gevraagd en ongevraagd advies wanneer daarom gevraagd wordt of …

Senaat

Deze mensen behoorden eens tot de besturende SNTers of heel actieve SNTers. Ze kunnen nog steeds …

SysCom

De SysCom verzorgt het technisch beheer van alle systemen van SNT (werkplekken en servers), en is …

WebCom

De WebCom zorgt er voor dat de website van SNT niet ontploft. Contact: webcom@snt.utwente.nl