header-image

Beleid externe domeinnamen

Deze tekst probeert het domainnaambeleid van de Universiteit Twente te verduidelijken. De officiele regeling van LISA is hier te vinden.

De hoofdregel

LISA heeft bepaald dat er geen enkele verwijzing in DNS, anders dan met hun voorafgaande toestemming, mag zijn naar IP-nummers onder 130.89.x.y of IP-namen onder *.utwente.nl.

De redenen

De Universiteit Twente is 'eigenaar' van het domein "utwente.nl" en de IP nummers 130.89... Niemand heeft graag dat zijn eigendommen zonder toestemming door anderen gebruikt worden. Verder wenst de UT zich naar buiten toe te profileren als eenheid (al zijn er sommigen die daarvan afwijken), en wenst dus in alle communicatie utwente.nl te gebruiken. Men vindt dat een eigen domein (persoonlijk danwel voor een eigen bedrijfje) niet strookt met het doel waarvoor de UT de aansluiting beschikbaar heeft gesteld, en sommige doelen (commercieel) zijn zelfs in strijd met de regels voor het gebruik van het UTnet en/of SURFnet. Een extra argument is dat, voordat er een officieel vastgesteld beleid was, in een aantal gevallen misbruik gemaakt is van de verwijzingen. Hierdoor ontving de UT klachten over een onbekend domein. Dit betekent extra uitzoekwerk of de klacht wel bij ons aan het juiste adres is. Daarnaast bleek in sommige gevallen dat tussen het zich voordoen van het probleem en de ontvangst van de klacht die verwijzing was verdwenen of verplaatst, wat weer extra werk met zich meebracht. Deze zaken overwegende is het beleid zoals op deze pagina omschreven vastgesteld.

De details

Om misverstanden te komen, hier een lijstje met voorbeelden van wat sowieso niet mag zonder voorafgaande toestemming van LISA:

Bij twijfel is het raadzaam bij het bestuur van SNT te informeren over of iets wel of niet mag, om mogelijke teleurstellingen achteraf te vermijden.

De uitzondering

Zoals (bijna) elke regel heeft ook deze zo zijn uitzondering. In heel enkele gevallen kan LISA wèl toestemming geven om een "vreemd" domain op de Universiteits adressen af te beelden. Dit gaat met name op voor gevallen waar er een door de UT ondersteund Universiteits-overschrijdend belang is, zoals sportverenigingen. Zie de richtlijnen op de UTnet gebruikersraad site voor meer informatie. Wil je zo'n ander domain en denk je daarvoor in aanmerking te komen, dan kun je terecht bij M&C voor het aanvragen van een uitzondering.

Geschreven door WebCom op zondag mei 30, 2021