Studenten Net Twente
making the net work

WESP: Bestanden uploaden

Auteur: SNT DocuCom

Een WESP-account kent twee plekken waar bestanden naartoe gekopieerd kunnen worden, de web- en de storage-map. De web-map bevat alle bestanden die voor de website worden gebruikt en publiekelijk toegankelijk zijn. De storage-map is de plek waar bestanden opgeslagen kunnen worden voor intern verenigingsgebruik.

Hoe deze mappen te bereiken zijn, komt bij de stappen aan bod.

Web

De web-map is waar je website gehost wordt. Bovendien zijn bestanden die je in de web-map uploadt zijn via internet te bereiken via het adres:

https://wesp.snt.utwente.nl/~vereniging/bestand.extensie

Met behulp van .htaccess-bestanden is de toegang tot submappen van de web-map te limiteren.

Sommige kant-en-klare content management systemen (CMS) vereisen dat een betsand in een submap van de web-map voor hen schrijfbaar is. Dit kun je instellen met behulp van de writable webdir-functionaliteit. De gehele web-map is niet writable te maken, dus installeer CMS'en die dit vereisen daarom altijd in een submap.

Storage

Voor elke in WESP aangemaakte groep is er een submap in de storage-map waar bestanden kunnen worden opgeslagen. Men moet lid zijn van een groep om toegang te krijgen tot de bestanden. Voor de groepsindeling kun je bijvoorbeeld denken aan commissies en het bestuur van je vereniging.

Stappen

Stap 1: Twee manieren: FTP & SMB

Er zijn twee manieren om bestanden te uploaden, via FTP en via SMB (Windows File Sharing).

Stap 2 beschrijft FTP-toegang. Stap 3 en 4 beschrijven SMB-toegang.

Stap 2: FTP-toegang

De WESP FTP is te bereiken met een FTP-client als bijvoorbeeld Filezilla, maar ook via Windows Explorer/Verkenner. Het adres is ftp://wesp.snt.utwente.nl:21. Inloggen doe je met je WESP-login, zoals beschreven in deze handleiding.

CHOWN en CHMOD commando's (functies om respectievelijk de eigenaar en de toegangsgerechtigden tot een map of bestand te wijzigen) worden genegeerd, een map schrijfbaar maken is mogelijk via de writable webdir-functionaliteit.

Stap 3: SMB-toegang

Via SMB, of Windows File Sharing, is WESP te bereiken via:

\\wesp.snt.utwente.nl\vereniging (Windows)

smb://wesp.snt.utwente.nl/vereniging (Linux, Mac OS X)

Ook hier log je in met je WESP-login, zoals beschreven in de deze handleiding.

Voor Windows en Mac OS X staat in de volgende stap beschreven hoe je hier een permanente link naartoe kunt maken.

Stap 4: SMB-toegang - Mounten

Onder Windows kun je deze locatie ook mounten met de 'Map Network Drive'-functionaliteit. Deze optie is te vinden door naar '(Mijn) Computer' te gaan en de wizard te doorlopen.

Voor Macs werkt het maken van een mount via Finder niet, om onbekende reden. Via de commandline werkt het wel met het volgende commando, waarbij je moet opletten dat je de @ in je WESP-login vervangt door %40:

mount -t smbfs //naam%40vereniging@wesp.snt.utwente.nl/vereniging /Volumes/iets

Partners

Contact

SNT Helpdesk
Citadel via "Servicedesks ICT" op O&O Plein

Klik voor openingstijden

(053) - 489 3266
helpdesk@snt.utwente.nl
SNT Helpdesk

SNT Kantoor
Bastille 317
bestuur@snt.utwente.nl

Postadres
Universiteit Twente tav SNT
Bastille 317
Postbus 217
7500 AE Enschede