Studenten Net Twente
making the net work

Acceptable Use Policy

Inleiding

Om er voor te zorgen dat iedereen kan genieten van het UTnet zijn er een paar regels waar iedereen zich aan zal moeten houden. In de Acceptable Use Policy (AUP) staan de regels waaraan eenieder zich moet houden als gebruik wordt gemaakt van een aansluiting op het UTnet. Sommige regels worden door andere instanties dan SNT voorgeschreven. De AUP is een bundeling van de regels die betrekking hebben op UTnet-aansluitingen. Praktische voorbeelden van deze regels zijn te vinden in het document “Praktijkvoorbeelden AUP”.

Definities

UTnet -- Het computernetwerk van de Universiteit Twente.

ICTS -- Het ICT-servicecentrum van de Universiteit Twente.

Gebruiker -- Persoon aan wie een aansluiting verleend is.

Aansluiting -- Aansluiting op het UTnet.

Fair Use -- Gebruik waarbij geen overlast ontstaat.

Het gebruik van een aansluiting

 • De verantwoordelijkheid voor de activiteiten die via de aansluiting op het UTnet plaatsvinden ligt te allen tijde bij de gebruiker.

 • Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken met behulp van de aansluiting.

 • Het is niet toegestaan om commerciële activiteiten te ontplooien op het UTnet.

 • Het is niet toegestaan om volgens het wetboek illegale activiteiten te ontplooien op het UTnet.

 • Het is niet toegestaan om een aansluiting te ontsluiten zodanig dat deze toegang verschaft tot het UTnet aan derden van buiten het UTnet.

 • Het is niet toegestaan andere netwerkadressen voor een aansluiting te gebruiken dan degene die aan de gebruiker beschikbaar gesteld worden. Deze netwerkadressen kunnen zonder vooraankondiging
  veranderen.

 • Een aansluiting wordt verstrekt op persoonlijke titel.

Netwerkbelasting

 • Tenzij anders bepaald in dit document is de hoeveelheid toegestaan netwerkverkeer op het UTnet per gebruiker op basis van fair use.

 • De hoeveelheid netwerkverkeer per gebruiker van binnen het UTnet naar buiten het UTnet (“uploaden”) dient de 50GB per zeven dagen niet te overschrijden.

Hardware

 • Netwerkkaarten voor vaste aansluitingen op de campus die gebruikt worden op het UTnet dienen geregistreerd te worden. De registratie vindt bij SNT plaats.

 • Het is niet toegestaan een MAC-adres te gebruiken waarvan de gebruiker niet als eigenaar hiervan bij de UT geregistreerd is. Indien een MAC-adres al geregistreerd is maar deze bij fabricage in een fysieke netwerkkaart is aangebracht, wordt de registratie van de fysieke netwerkkaart uitgevoerd. De andere registratie wordt op dat moment geannuleerd.

 • Het maximaal aantal gelijktijdige registraties per gebruiker is acht.

Naamgeving

 • Het maximaal aantal registraties per gebruiker waaraan een vaste hostname kan worden gekoppeld is drie. Daarnaast kunnen er per vaste hostname twee DNS C-names aangevraagd worden.

 • Hostnames en C-names moeten goedgekeurd worden door de SNT Helpdesk.

 • Bij conflicten over een systeemnaam mag deze gevoerd worden door het systeem waarvan de registratie een hostpart van een DNS-record heeft die gelijk is aan de systeemnaam.

Handhaving

 • Het bestuur van SNT kan in individuele gevallen uitzonderingen maken op de regels gesteld in de AUP. Op aanvraag kunnen de huidige uitzonderingen ingezien worden.

 • Bij misbruik van een aansluiting op het UTnet kunnen klachten gericht worden aan abuse@snt.utwente.nl.

 • Bij overtreding van de Acceptable Use Policy worden er gepaste maatregelen genomen door SNT. Hierbij kan een gebruiker de toegang tot het UTnet worden ontzegd.

Verder

 • Een gebruiker met een netwerkregistratie is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat SNT over juiste contactgegevens beschikt.

 • Het is zonder voorafgaande toestemming van ICTS niet toegestaan DNS-verwijzingen te maken of laten maken naar computers op het UTnet.

 • ICTS en SNT behouden zich het recht voor om diensten van het UTnet te weren.

 

Partners

Contact

SNT Helpdesk
Citadel via "Servicedesks ICT" op O&O Plein

Klik voor openingstijden

(053) - 489 3266
helpdesk@snt.utwente.nl
SNT Helpdesk

SNT Kantoor
Bastille 317
bestuur@snt.utwente.nl

Postadres
Universiteit Twente tav SNT
Bastille 317
Postbus 217
7500 AE Enschede